ÇAKIRSAZ HANI
Çakırsaz Köyü’ndedir. Onarım geçiren yapı, kesme taş ve yer yer tuğla malzemeden inşa edilmiş, kapalı han grubunda 13. yüzyıla tarihlenen bir yapıdır. Yapının taç kapısı dışa taşkın olup sivri kemerli eyvan şeklindedir. Giriş kapısı basık kemerli olan yapının alınlığı kesme taşlarla bal peteği formunda örülmüştür.
43.01.DK.08
Enlem : 39.076316 -Boylam : 30.196413